Strona główna


Strefa ucznia
to miejsce przeznaczone dla naszych uczniów i słuchaczy. Znajdziecie tu swoje plany zajęć, 
materiały edukacyjne oraz terminy zjazdów i egzaminów. Mamy nadzieję, że STREFA UCZNIA ułatwi Wam
dostęp do informacji oraz sprawi, że nauka 
w naszej szkole będzie jeszcze łatwiejsza i przyjemniejsza.


Przypominamy o obowiązku dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów tj. świadectwo ukończenia ostatniej szkoły, zaświadczenie lekarskie. Ostateczny termin oddania dokumentów to 17 października 2015 r.

Informujemy, że tematy prac zaliczeniowych będą w zakładce ,,Egzaminy i zaliczenia" po wybraniu odpowiedniej szkoły. 


Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie 
-sesja poprawkowa - Zima 2016


Egzaminy poprawkowe z poszczególnych kwalifikacji odbędą się w szkole 
wg następującego harmonogramu:

1. Technik usług kosmetycznych - kwalifikacja A.61- 
część praktyczna - 15.01.2016 r. (piątek) - godz. 13.00.

2. Technik administracji - kwalifikacja A.68 -
część pisemna - 14.01.2016 r. (czwartek) - godz. 10.00;
część praktyczna - 15.01.2016 r. (piątek) - godz. 09.00. GODZINY PRACY SEKRETARIATU
Poniedziałek- czwartek  9:00-17:00
Piątek   8:00-16:00
Sobota, niedziela  9:00-14:00


Podstrony (1): Kontakt z nauczycielami